Service

Varmepumpe lovpligtig serviceaftale

Blandt Danmarks billigste til serviceeftersyn

KlimaCentrum tilbyder service og eftersyn på alle former for varmepumper og klimaanlæg. Vi sørger for, at dit anlæg er vedligeholdt og leverer den ønskede effekt.

KlimaCentrum er KMO certificeret

Ved hvert serviceeftersyn foretager vi:

 • Tæthedstest af system.
 • Kontrol af vibrationer i kompresser og ventilator.
 • Kontrol af korrosion på komponenter.
 • Kontrol af kølemiddelfyldning.
 • Kontrol af olieudtræk.
 • Efterspænding af skrueforbindelser og ventilhætter.
 • Kontrol og evt. justering af øvrige reguleringer.
 • Kontrol af skadelige påvirkninger.
 • Kontrol og funktionsafprøvning af kompressor.
 • Kontrol og funktionsafprøvning af varmevekslere.
 • Kontrol og funktionsafprøvning af komponenter.
 • Rengøring af anlæg og enheder.
 • Drift- og kapacitetsprøve foretages.

Derudover udarbejder vi en servicerapport ved hvert serviceeftersyn, hvor resultater fra eftersynet vil fremstå.

Serviceaftaler

Vi tilbyder en række af serviceaftaler, der sikrer, at dit anlæg ikke bliver misvedligeholdt, men beholder sin bedste ydeevne og garanti:

 • Engangsservice: Vi ringer og aftaler en tid for service på luft/luft varmepumpe/klimanlæg, typisk indenfor 14 dage. Pris 1.595,-
 • Serviceaftale: Vi kontakter dig og tilbyder dig en dato for service. Der udføres service hvert andet år. Pris: 1.295,-

Hvis du har købt din varmepumpe hos KlimaCentum kan vi tilbyde dig ekstra fordelsagtige priser. Hvis du har mere end en pumpe på samme adresse betaler du fuld pris på service af den første pumpe og halv pris på de efterfølgende. Vi tilbyder en række forskellige aftaler:

 • Serviceaftale 1: Vi kontakter dig og tilbyder dig en dato for service. Der udføres service hvert år i garantiperioden. Pris: 995,-
 • Serviceaftale 2: Vi kontakter dig og tilbyder dig en dato for service. Der udføres service hvert andet år i garantiperioden. Pris,- 1.295,-
 • Vedligeholdelsesaftale 1: Vi kontakter dig og tilbyder dig en dato for service. Denne aftale er for kunder hvis varmepumpe ikke længere er i garantiperioden. Der udføres service hvert andet år indtil aftalen opsiges. Pris 795,-

 

Lovkrav vedr. klimaanlæg og varmepumper

Lovkravet vedr. lovpligtigt årligt eftersyn af klimaanlæg, luft/vand pumper, samt jordvarmeanlæg, er reguleret og nedskrevet af arbejdstilsynet.

Følgende er et kortfattet uddrag af lovkravet:

________________________________________

5. Eftersyn og vedligeholdelse

Virksomheden skal vedligeholde køleanlægget, så det altid er i forsvarlig stand, og sørge for, at de lovpligtige eftersyn bliver gennemført. Utætheder på anlæggets dele skal straks lokaliseres og skaden udbedres. Leverandørens anvisninger skal følges.

Inden man åbner et system eller en systemdel, skal disse gøres trykløse (tryk mindre end 0,5 bar). Ved åbning af et kølemiddelsystem skal kølemiddel flyttes til en systemdel eller en passiv beholder, som ikke berøres af arbejdet. Når man bruger tømnings- og påfyldningsaggregat eller kølemiddelflaske, skal slangerne kunne lukkes i begge ender, så man undgår udslip af kølemiddel.

Inden man tømmer køleanlægget for olie, skal anlægget være tømt for kølemiddel. Når man aftapper og påfylder olie, bør man bruge en beholder, som kan lukkes umiddelbart efter. Ved olieskift må der ikke være overtryk af kølemidler. En olie-/kølemiddelbeholder skal være en stålbeholder på mindst 14 liter beholderrumfang.

Beholdere under 30 liter beholderrumfang må aldrig fyldes med mere end 0,6 kg/liter beholderrumfang og 0,75 kg/liter på beholdere fra og med 30 liter beholderrumfang.

Ved større udstrømning af kølemiddel skal man standse kompressoren, evakuere lokalet hurtigst muligt, aflukke det fra andre rum, hvis muligt og lufte ud. Der må ikke svejses, loddes eller være åben ild, hvis der er kølemiddel i luften.

Ønsker du at læse alle bekendtgørelser vedr. emnet, kan du finde disse på www.arbejdstilsynet.dk

 

5.1. Eftersyn af køleanlæg

Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.

Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Bestil dit serviceeftersyn nu. Ring: +45 77 340 240

Vi hjælper fra start til slut

Når du bestiller en varmepumpe hos os, så vejleder vi fra du kontakter os, til vi har været og installere pumpen i dit
hjem.

Har du spørgsmål skal du også være velkommen til at ring på 77 340 240

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Læs mere...

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk